10 belangrijke technische SEO factoren websites

door | 23 augustus 2018

SEO bestaat uit meer dan alleen goed geoptimaliseerde webteksten en voldoende goede backlinks. Ook de SEO techniek van een website speelt een belangrijke rol. Maar wat zijn nu de voornaamste technische SEO elementen die medebepalend zijn voor goede posities in de zoekmachines? In deze blog lees je alles over de 10 invloedrijkste technische SEO onderdelen van een website.

1. URL structuur en lengte

Het eerste medebepalende onderdeel van de SEO techniek is de URL van een webpagina. Deze kun je boven in het browserveld lezen. Dit webadres hoort duidelijk weer te geven waarover een webpagina gaat. Daarbij mag een URL nooit te lang zijn, anders vormt dit problemen voor zoekmachines en lezers. Een duidelijk webadres beneden de 115 tekens voldoet aan de gestelde voorwaarden.

2. SEO: dynamische URL’s

Dynamische URL’s geven onduidelijk weer waarover een bepaalde webpagina gaat. Bovendien zijn ze moeilijker te onthouden. Dit type URL’s bestaat uit veel cijfers of andere symbolen aan het einde van het adres. Dit kan crawlers van zoekmachines op het verkeerde been zetten. Zoekmachines bestempelen dynamische URL’s dan ook als gebruikersonvriendelijk. In het belang van een goede Domain en Page Authority is het beter om altijd goed beschrijvende URL’s voor je website te gebruiken.

seo factoren

3. SEO: laadsnelheid, paginagrootte

Een andere SEO factor die aandacht vraagt, is de laadsnelheid van een webpagina. Want wat is er irritanter dan een webpagina die traag laadt. Menig bezoeker van een site zal de benen nemen naar de concurrent als de gevraagde pagina maar niet op het scherm verschijnt. Onderzoek wijst uit dat de helft van de bezoekers afhaakt als dit 3 seconden of langer duurt.
Sinds Penguin 4.0 hecht Google nog meer waarde aan de laadsnelheid van een webpagina. Het is nu een belangrijke positioneringsfactor die behoorlijk van invloed kan zijn op je zoekmachineposities. Dit komt omdat Google voor elke website een bepaalde tijd rekent om die te crawlen. Bij een te lange laadtijd, is het crawlbezoek te snel voorbij met als gevolg lagere posities door slechte indexering.
De ideale grootte voor een webpagina ligt nu op 256 kb of minder. Je kunt de kb’s van een pagina in toom houden door comprimeren van afbeeldingen, beperken van het aantal redirects en opheffen van blokkerende bestanden en scripts zoals CSS en Javascripts. Daarbij is het voeren van de juiste charset codering ook een aandachtspunt. In de praktijk is een paginagrootte van 256 kb niet altijd haalbaar. Oorzaken zijn onder andere tal van achtergrondprocessen die de boel vertragen.

4. SEO: server responsetijd

In bovenstaand verband is een korte server responstijd van grote waarde. Wat veel website-eigenaren vergeten, is dat die server responsetijd onderdeel is van de volledige laadtijd van een webpagina.

5. HTTP / HTTPS versies en statuscode

Een ander onderdeel van de SEO techniek is de keuze tussen een HTTP en HTTPS versie. HTTP is de afkorting van Hyper Tekst Transfer Protocol en HTTPS: Hyper Tekst Transfer Protocol Secured. Deze laatste is een versleutelde versie van HTTP. Google hecht steeds meer waarde aan goed beveiligde websites met een certificaat zoals bij HTTPS. Het is tegenwoordig een niet te verwaarlozen onderdeel van je zoekmachine posities.

Status code

Let bij HTTP en HTTPS wel goed op dat de statuscode juist staat ingesteld. De server verzendt zo’n statuscode als een gebruiker of een robot van een zoekmachine een bepaalde pagina van een website wil lezen. Elke aanvraag beantwoordt de server met info over de status van die aanvraag. Wanneer nu de HTTP en HTTPS-versies verkeerd zijn ingesteld, geeft dit problemen, doordat beide versies indexeerbaar zijn. Zoekmachines accepteren immers geen dubbele inhoud. Met behulp van de tag rel=”canonical” kun je gemakkelijk een hoofdversie instellen om te laten indexeren.

seo blog

6. Duplicate rel = “canonical” code

Dubbele URL’s kun je opheffen met 301 redirects. Een canonical code kun je gebruiken als je prioriteit wilt geven aan 1 van de 2 URL’s die gelijke inhoud hebben. Soms kan het namelijk voorkomen dat beide pagina’s bereikbaar moeten zijn. Met een rel= “canonical” tag geef je aan welke webpagina’s crawlers moeten indexeren. Je voorkomt zo dat een pagina het stempel ‘duplicate content’ krijgen.

7. Hoe mobielvriendelijk is jouw website?

Een ander onderdeel van de SEO techniek is de mobielvriendelijkheid van een website. Steeds meer zoekers op het internet maken hiervoor gebruik van draagbare apparaten zoals mobiele telefoons en tablets. Zoals je weet zijn de schermen van deze apparatuur klein. Om nu de inhoud van een volledige webpagina goed te kunnen weergeven op een dergelijk klein scherm, is een responsive template noodzaak. Zo’n template verkleint automatisch de webpagina naar goed leesbare afmetingen zonder dat dit ten koste gaat van afbeeldingen en aanklikbare links. Ondernemers die nog steeds een mobielonvriendelijke website hebben, zullen dit pijnlijk hard merken aan hun zoekmachineposities.

8. SEO: pagina’s met frames

Aansluitend op de mobielvriendelijkheid van een website kom ik op webpagina’s met frames. Jaren geleden gebruikten webbouwers graag frames op webpagina’s. Ze hadden daardoor de mogelijkheid om meer dan 1 HTML-document in hetzelfde browservenster te tonen. Dit mocht in die tijd dan wel een groot voordeel zijn, maar in de huidige tijd wegen de nadelen vele malen zwaarder. Zo kunnen zoekmachines de inhoud van een webpagina met frames onvoldoende indexeren, waardoor tekst en hyperlinks verloren gaan. Ook zijn ze niet of nauwelijks indexeerbaar als component van een bovenliggende webpagina. Daarnaast ondervinden bezoekers overlast van pagina’s met frames, doordat ze die niet kunnen bookmarken of delen. Probeer daarom als het even kan, pagina’s met frames te voorkomen.

9. Pagina’s met W3C fouten en waarschuwingen

Een ander aspect van technische SEO zijn webpagina’s met W3C fouten en waarschuwingen. Ze kunnen problemen met indexeren veroorzaken, doordat zoekmachine robots niet op de juiste manier kunnen crawlen. De meeste fouten zijn validatiefouten in het CSS bestand. W3C fouten kunnen er ook voor zorgen dat de weergave van een webpagina in diverse browsers anders is dan bedoeld. Validatie van webpagina’s gebeurt bij W3C Markup Validation Service. Bedenk dat correcte codes zorgen voor een goede indexering.

10. Charset soorten tegenstrijdige tekencodering

Tot slot wil ik het hebben over de charset soorten en tegenstrijdige tekencodering. Elke website gebruikt een bepaald type charset codering om letters, cijfers, symbolen en karakters uit andere talen weer te geven in een browser. Browsers gebruiken zelf Unicode, maar dit betekent niet automatisch dat je een webpagina ook moet coderen als Unicode. Een browser kan een webpagina moeiteloos vertalen naar een andere codering. Dit kan echter alleen als die browser de codering van de betreffende webpagina weet.

seo bedrijf

Waar vind je de charset codering?

Een charset codering is een HTML-codering die je op de server kunt plaatsen en in de webpagina op een voor bezoekers onzichtbare plek. Op de webpagina staat deze karakter codering boven in de kop van de head en in een meta-tag. Een charset code geeft browsers meer informatie over de soort tekenset.

Tegenstrijdige tekencodering

Charset coderingen in een webpagina kunnen soms verschillen van elkaar. Hierdoor komt de weergave in een browser in het geding. Zorg daarom voor karakter coderingen in je webpagina’s die met elkaar overeenkomen.

 

Auteur: Kiki Koning