11 belangrijke SEO-elementen in webteksten

door | 27 juli 2018

Het is allang geen geheim meer dat Google een website beoordeelt op maar liefst 200 componenten. De veranderingen gaan zo snel dat ze nauwelijks nog bij te benen zijn. En net als je gewend bent aan nieuwe eisen, verandert er weer iets ingrijpends. Je zou er bijna door van streek raken. Gelukkig zijn niet alle 200 SEO-factoren even belangrijk. Lees in deze blog over de 11 belangrijkste ranking signalen van SEO teksten.

1. Zoekwoorden en zoekwoordgroepen

Het is een goede gewoonte om zoekwoorden en long tail zoekwoorden aan het begin van een meta-titel te plaatsen. In een meta-omschrijving en in de bodytekst zet je ze het beste aan het begin of het einde van een zin. Naast zoekwoorden zijn ook synoniemen en nauw verwante variaties daarvan nodig.

2. Gedupliceerde tekst

Je kent vast de uitdrukking: ‘Beter goed gejat dan slecht bedacht’. Breng dit gezegde nooit in praktijk op je website. Een van de negatieve SEO-componenten zijn gekopieerde teksten of delen daarvan afkomstig van andere websites. Ze zorgen voor lagere posities in Google, omdat het geen oorspronkelijke teksten zijn. Daarbij loopt de eigenaar van zo’n website het risico dat Google die bestraft. Bovendien schend je met diefstal van andermans teksten de Auteurswet. De echte maker van de teksten is namelijk auteursrechtelijk beschermd. Dit auteursrecht of copyright geeft de auteur het recht om je financieel te beboeten als je zijn teksten zonder toestemming blijft gebruiken. Andermans eigendommen stelen is gewoon ontzettend kinderachtig.

seo-factoren

3. Meta-titel

De meta-titel is een hooggeplaatst SEO-element. Het is een kort en bondig geschreven tekst die in de broncode van een webpagina staat. Dit tekstblokje bestaat uit maximaal 55 karakters inclusief spaties. Het zoekwoord of de zoekwoordgroepen staan ook hier weer zo ver mogelijk naar voren. Alle velden van meta-titels vragen unieke inhoud.

4. SEO-factor: meta-omschrijving

Evenals de meta-titel bevindt de meta-description zich in de broncode. Hoewel de meta-beschrijving voor zoekmachines minder relevant is dan voorheen, is het nog steeds belangrijk om ook hier de gekozen zoekwoorden in de tekst te verwerken. Wanneer je dit achterwege laat, kan het een negatieve invloed hebben op je zoekmachinepositie. Een meta-definitie bestaat uit maximaal 160 karakters inclusief spaties. En ook hiervoor geldt weer: bij elke webpagina hoort een unieke meta-description.

5. H1 kop

De zogenaamde h1 kop wordt gebruikt als titel boven de algemene inhoud van de zichtbare tekst op een webpagina. Deze kop legt bij zoekmachine optimalisatie veel gewicht in de schaal.

6. H2-h6 subkoppen 

De h2-h6 kopjes staan boven een alinea. De h2 en h3 koppen zijn hiervoor de meest gebruikte. Bezoekers van een website scannen altijd eerst de inhoud van een webpagina aan de hand van die subkopjes. Pas als hun zoektocht resultaat oplevert, lezen ze ook de inhoud van de alinea onder de kop. Een subkop geeft kort en krachtig de inhoud weer van de bijbehorende alinea.

belangrijke seo elementen

7. Bold en Italic

Om bepaalde termen of gebruikte zoekwoorden in webteksten te benadrukken, kun je ze hier en daar vetgedrukt of schuingedrukt maken. Zoekmachines weten hierdoor dat deze letter- of cijfervariaties belangrijk zijn. Ook de bezoeker zal er extra aandacht aan schenken.

8. Hyperlinks als SEO onderdeel

Interne links in een website verbinden webpagina’s met elkaar. Ze zijn van groot belang voor een goede navigatie. Zoekmachinerobots kunnen zo ook alle met elkaar verbonden webpagina’s indexeren. Interne links bevinden zich al in het menu en soms ook op andere plekken in de template. Je kunt in je teksten ook links opnemen die naar andere nauw verwante webpagina’s in het eigen domein verwijzen. Daarnaast kunnen in webteksten soms enkele uitgaande links staan naar andere branche gerelateerde websites met een hoge Domain en Page Authorithy.

9. Alt-tags en title-tags

Een klein maar dappere SEO element is de alt-tag achter afbeeldingen. Alt-tags hebben een positieve invloed op een zoekmachine positie. De title-tag vertelt de lezer meer over het plaatje zelf. In een tekstblok van 600 woorden kunnen 2 of 3 afbeeldingen staan. Dit kunnen bijvoorbeeld eigen video’s, grafieken of foto’s zijn van de producten die je verkoopt. Foto’s van buitenaf moeten wel rechtenvrij zijn. Er zijn speciale sites met duizenden stockfoto’s die je voor een klein bedrag kunt downloaden.

10. Lengte bodytekst

Zoekmachines houden van teksten. Zo bepaalt Google ook aan de hand van de hoeveelheid tekst de kwaliteit van een webpagina. Er bestaat niet echt een norm voor de ideale lengte van content, maar om een tekst ook nog goed te kunnen optimaliseren is een minimum van 350 woorden nodig. En dat is best krap. Met een webpagina van rond de 500 woorden gaat dit een stuk beter.

11. Nuttige content

Een nog jong SEO-element gaat over de inhoud van de tekst. De positie van een webpagina in Google hangt in belangrijke mate af van de informatie op die pagina. Veel teksten op websites zijn van nul en generlei waarde, omdat de bezoeker verstoken blijft van relevante informatie. Google maakt hier een einde aan door websites die de lezer veel nuttige inhoud bieden, te belonen met een hogere positie. Het liefst ziet Google elke website als een kleine Wikipedia voor een bepaald vakgebied. Specialisten in hun vak zullen hier moeiteloos aan kunnen voldoen.

zoekmachine optimalisatie

Hoe zinvol is zelf schrijven en optimaliseren?

Deze blog is bedoeld om je een beter inzicht te geven in de materie van SEO teksten. Helaas is SEO inmiddels zo complex dat het onmogelijk is om webteksten nog handmatig te optimaliseren. De juiste toepassing van elk van de onderdelen is in hoge mate afhankelijk van de concurrenten top 10 in Google. Om die uitkomst voor elk punt te meten en op de juiste manier toe te passen, heb je een SEO specialist nodig die dit graag voor je doet.

In een volgende blog zal ik ingaan op het onderdeel backlinks en de technische medebepalende SEO delen van een website die van invloed zijn op jouw posities in de zoekmachines.

 

Auteur: Kiki Koning